Make your own free website on Tripod.com
 Homaioon Eslami's Personal Site
سايت شخصی همايون اسلامی 
مطالب
HeSoftمعرفیتماسصفحه اصلی
spam
خوش‌آمديد!
spam (پرنامه = {پر = آكنده، انباشته} + {نامه})

[اسم]

نامه الكترونيك ناخواسته، اغلب با محتوايي تبليغاتي، كه بطور تصادفي، براي فهرستهاي پستي، افراد، يا گروههاي خبري مختلف، فرستاده مي‌شود. ; دورريز پست الكترونيك (junk e-mail ).

spams ,spam.ming ,spammed (پرنامه كردن) [فعل متعدي]

1- فرستادن نامه الكترونيك ناخواسته به.

2- فرستادن پيامي، بطور تصادفي، براي فهرستهاي پستي، افراد، و گروههاي خبري مختلف.

[ازSpam (احتمالا برگرفته از يك مجموعه طنز تلويزيوني بريتانيايي به نامMonty Python's Flying Circus ، كه در آن، اين كلمه، بي‌وقفه تكرار مي‌شد). ]

The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fourth Edition

spam

1- [پيام‌رساني] (برگرفته از ژامبون ادويه‌دار هرمل {Hormel's Spiced Ham }، از طريق آوازSpam مجموعهMonty Python ) فرستادن پيامهاي نامربوط يا نامناسب، به يك يا چند گروه خبري يوزنت، فهرست پستي، يا سيستمهاي پيام‌رساني ديگر، با نقض عمدي يا سهوي آداب اينترنت (netiquette ).

ممكن است، پرنامه‌اي براي يك گروه خبري، فرستاده شود، با پيامي كه خوب (يا بد) طراحي‌شده، مثل "چه نظري در مورد سقط جنين داريد؟" برايwomen ..soc براي اين كار مي‌توان، از دوارسالي (cross-posting ) استفاده كرد، مثلا پيامي كه برايrush-limbaugh .alt وhomosexuality .politics .alt دوارساله مي‌شود، هر دو گروه را لزوما پرنامه مي‌كند. (مقايسه كنيد باtroll وflame bait )

ارسال پيامي به تعداد زيادي از گروههاي خبري، يك راه مطمئن براي پرنامه كردن يوزنت و نزد همه منفور شدن استCanter . وSiegel ، با ارسال كارت سبز خود، شبكه را پرنامه كردند. اگر پيامي ديديد كه به نظرتان پرنامه آمد، هرگز مكملي (follow-up ) ارسال نكنيد، چنين كاري تنها موجب آزار عمومي مي‌گردد. پيامي مؤدبانه، از پست الكترونيك شخصي به فرستنده ارسال كرده، رونوشت (CC ) آن را به مدير پست (postmaster )، به همان نشاني، بفرستيد. به ياد داشته باشيد، كه ممكن است نام و نشاني فرستنده جعلي باشد، يا مورد استفاده غيرمجاز ديگران قرار گرفته باشد.

اين كلمه، با پيروزي، در مسابقه يافتن نام براي "ژامبون ادويه‌دار"Hormel Foods Corporation (كه اكنون رسما "SPAM luncheon meat " ناميده مي‌شود)، در سال1937 ، متولد شد. خبرنگاري، به نام باب وايتBob White ، مدعي استفاده از آن، به شيوه جديد، دست كم ده سال جلوتر ازMonty Python است. او مي‌گويد كه به عنوان سردبيرDallas Times Herald ، روابط عمومي را به اين صورت توصيف كرده است: "انداختن يك كنسرو ژامبون (can of spam )، درون يك پنكه است، تنها، براي دانستن اين كه، آيا چيزي از آن، به رهگذران بي‌خبر مي‌چسبد، يا نه. "

.net-abuse .admin .news :news :Usenet newsgroup

netiquette را هم ببينيد.

2- (تخصيص معناي "1 ") ارسال تصادفي تعداد زيادي نامه الكترونيك ناخواسته، به منظور شناساندن كالا يا خدمات. در اين مفهوم، تقريبا، معادل الكترونيكي دورريز پستي (junk mail ) است، كه به نشاني ساكن (Occupant ) ارسال مي‌شود. (توضيح: دورريز پستي (junk mail )، نوعي آگهي پستي است، كه فاقد نام و نشاني گيرنده است و عموما، به نشاني "ساكن"، "مقيم"، "صاحبخانه" يا "صاحب صندوق پستي" ارسال مي‌شود- . مترجم)

افزايش شناخت اهل تجارت از شبكه، در دهه1990 ، همراه بود با، پيدا شدن اراذلي كه پرنامگي (spamming ) را، به عنوان نوعي خدمت‌رساني، به شركتهاي خواهان تبليغات در شبكه، عرضه مي‌كردند. آنها اين كار را، با ارسال نامه به مجموعه نشاني‌هاي پست الكترونيك، گروههاي يوزنت، يا فهرستهاي پستي، انجام مي‌دادند. اين گونه كارها، واكنش غضب‌آلود و ستيزه‌جويانه بيشتر كاربران شبكه را، برعليه افراد فوق‌الذكر، در پي داشت.

3- (ظاهرا، تعميم معناي "2 ") سوءاستفاده از هر كدام از ابزارها و سرويسهاي شبكه، براي تبليغات.

"آلتاويزتا (AltaVista )، فهرست راهنماست، نه وسيله تبليغ. پر كردن آن، با تبليغات، باعث پايين آمدن ارزش آن مي‌شود. [...] ما اجازه تسليم (submission ) نشاني‌هايي (URL ) را، كه از آنها، اين فهرست، پرنامه مي‌شود، نمي‌دهيم. در شرايط حاد، تمام صفحات آنها را، از اين فهرست حذف مي‌كنيم. "--Altavista .

4- [واژگاني (jargon )، برنامه‌نويسي] ناكار كردن يك برنامه، از طريق سرريز ميانگير اندازه‌ثابت (fixed-size buffer )، به دليل درونداد فوق‌العاده بزرگ.

smash the stack ,overrun screw ,buffer overflow را هم ببينيد.

5- [گفتگو (chat )، بازي] (تخصيص معناي "1 ") پر كردن گروه گفتگو (chat forum ) يا بازي اينترنتي، با متن يا ماكروهاي (macro ) آزاردهنده. مقايسه كنيد با Scrolling.


11 آوريل 2003 (ترجمه آزاد)

منابع:

The Free On-line Dictionary of Computing, © 1993-2003 Denis Howe


اتصالات مرتبط


The Donya Times    تلگرام    سايت علوم    فال حافظ    مجله عين    ملاك    هنرسرا

All rights reserved to Homaioon Eslami.  .كليه حقوق براي همايون اسلامي محفوظ است