Make your own free website on Tripod.com
 Homaioon Eslami's Personal Site
سايت شخصی همايون اسلامی 
مطالب
HeSoftمعرفیتماسصفحه اصلی
 و خانواده‌اش -ware پسوند
ware- (- افزار، - آلات) [پسوند]

1. چيزهايي كه، از يك نوع هستند، جنس خاصي دارند، يا كاربرد خاصي دارند: hardware (سخت‌افزار)، silverware (نقره‌آلات).

2. نرم‌افزار: groupware (گروه‌افزار)، shareware (مشترك‌افزار).

[(ware (2- برگرفته از software]

warez (افزارات)

نرم‌افزارهاي (software) تجاري قفل‌شكسته. آنها را از اينترنت هم مي‌توان فروآوري (download) كرد.

[warez همان (wares (ware + s است، به همان شكل كه تلفظ مي‌شود]

barneyware (ريزافزار) [خودماني (slang)]

نرم‌افزار (software) كوچك و كم‌اهميت.

[برگرفته از Barney Rubble، يكي از قهرمانان كارتون Flintstones، كه در ايران با نام "عصر حجر"، به نمايش درآمد.]
bloatware (خيك‌افزار) [خودماني]

نرم‌افزاري (software) كه جاي زيادي مي‌گيرد، حافظه زيادي مي‌برد، و در مقابل كارايي زيادي ندارد.

bloodware (خون‌افزار)

مشترك‌افزاري (shareware) كه سازنده‌اش از شما مي‌خواهد، به جاي پرداخت پول، خون خود را به صليب سرخ اهدا كنيد.

brochureware (كاتالوگ‌افزار)

نرم‌افزاري (software) كه طراحي شده، ولي ساخته نشده، و براي تبليغ و فروش آن (با چاپ دفترچه راهنما)، فعالانه تلاش مي‌كنند. هدف منصرف كردن مشتريان، از خريد نرم‌افزار موجود رقيب، است.

careware (خِيرافزار)

مشترك‌افزاري (shareware) كه سازنده‌اش از شما مي‌خواهد، به جاي پرداخت پول (به او)، به بنياد خيريه خاصي كمك كنيد.

courseware (دَرس‌افزار)

نرم‌افزاري كه براي آموزش (بيشتر، آموزش كار با برنامه‌هاي كامپيوتري)، ساخته شده است.

crippleware (فَلج‌افزار)

نوعي نمون‌افزار (demoware)، كه بهترين بخشهايش، غيرفعال شده‌اند. براي فعال كردن فلج‌افزار، بايد رمز آن را، با پرداخت پولي به سازنده آن، به دست آورد.

demoware (نمون‌افزار)

[demoware = ware + demo [مخفف demonstration] (نمايش، به منظور فروش)]

نسخه محدودشده يك نرم‌افزار (software)، كه مي‌توان آن را به صورت هديه‌افزار (freeware)، فروآوري (download) كرد. معمولا، بخشهاي اصلي نمون‌افزار، غيرفعال هستند. هدف از ارائه نمون‌افزار، دادن نمونه‌اي از يك نرم‌افزار، به شمايي كه شناختي از آن نداريد، و ترغيب شما به خريد نسخه تجاري آن، است.

fatware (چاق‌افزار) [مترادف bloatware (خيك‌افزار)]

نرم‌افزاري (software) كه جاي زيادي مي‌گيرد، حافظه زيادي مي‌برد، و در مقابل كارايي زيادي ندارد.

firmware (ستَبرافزار)

نرم‌افزاري (software) كه در حافظه فقط خواندني (ROM = read-only memory) ذخيره مي‌شود، و تركيبي از سخت‌افزار و نرم‌افزار است.

freeware (هديه‌افزار)

نرم‌افزار (software) رايگاني است، كه مي‌توان از اينترنت فروآوري (download) كرد. استفاده و توزيع دوباره آن، براي كاربر، هزينه‌اي ندارد. فرق مشترك‌افزار (shareware) با هديه‌افزار اين است كه، شما بايد پس مدت معيني، وجهي بابت ثبت آن، پرداخت كنيد.

groupware (گروه‌افزار)

نرم‌افزاري (software) است، كه امكان كار گروهي و اشتراك اسناد را فراهم مي‌كند.

hardware (سخت‌افزار)

قطعات الكترونيكي، مدارها و تجهيزات جانبي‌اي كه روي هم، دستگاه كامپيوتر ناميده مي‌شوند.

hijackware (رَهزن‌افزار) [خودماني]

[مترادف thiefware (دزدافزار) و scumware (رذل‌افزار)]

نوعي مكمل (plugin)، كه به طور خودكار، و بدون رضايت شما، شما را از وب‌سايتي، به وب‌سايت رقيب، منتقل مي‌كند.

liveware (زنده‌افزار، جونور، حشره)

1. زنده‌افزار [كمتر متداول، مترادف wetware]

2. جونور، حشره

malware (بَدافزار) [خودماني]

نرم‌افزاري (software )، كه در كاركرد سيستم، اخلال مي‌كند.

meatware (روح‌افزار) [كمتر متداول]

مترادف wetware

middleware (بِين‌افزار)

لايه ناپيداي يك نرم‌افزار (software)، كه بين بخشهاي جداگانه نرم‌افزار، پيوند برقرار مي‌كند.

payware (وَجه‌افزار)

نرم‌افزار (software) تجاري، در برابر هديه‌افزار (freeware) يا مشترك‌افزار (shareware).

pimpware (فريب‌افزار)

نرم‌افزاري (software) كه ظاهرا، هديه‌افزاري (freeware) قابل فروآوري (download) است، ولي درواقع، بخشي از يك مجموعه بزرگ تبليغاتي است. استفاده از اين نرم‌افزار، مستلزم تحمل تبليغات آن است.

poachware (قاپ‌افزار)

نرم‌افزاري (software) كه نام كاربر، رمز عبور، و اطلاعات الكترونيكي ديگر را مي‌دزدد.

postcardware (كارت‌‌افزار)

مشترك‌افزاري (shareware) كه مانند هديه‌افزار (freeware) است، و سازنده‌اش از كاربراني كه از نرم‌افزارش راضي هستند، مي‌خواهد، برايش كارت‌پستال بفرستند.

shareware (مُشترك‌افزار)

نرم‌افزاري (software) كه مي‌توانيد، پيش از خريدن، از اينترنت فروآوري (download) كنيد، و بيآزماييد. اگر در دوره آزمايشي، از آن راضي بوديد، مي‌توانيد با پرداخت وجه ثبت (registration fee)، از پشتيباني فني، روزآمدسازي، و خدمات متعارف ديگر، بهرمند شويد.

shelfware (چرت‌افزار) [خودماني]

نرم‌افزاري (software) كه آنقدر بي‌خود است، كه در قفسه مي‌ماند و خاك مي‌خورد.

shovelware (كودافزار)

چيزهاي زيادي‌اي كه براي پركردن فضاي خالي‌مانده، درون وب‌سايت ياCD ، گذاشته مي‌شود.

software (نرم‌افزار) [مترادف program (برنامه)]

مجموعه دستوراتي كه، چگونگي اجراي توابع و وظايف را، به كامپيوتر اعلام مي‌كنند. يك نرم‌افزار، مجموعه كدي است، كه به زبانهاي برنامه‌نويسي نوشته‌اند. نرم‌افزارها، به دو دسته كلي تقسيم مي‌شوند، نرم‌افزارهاي سيستمي (system software)، كه كارهاي اصلي و ناپيداي كامپيوتر را انجام مي‌دهند، و نرم‌افزارهاي كاربردي (application software)، كه كارهاي خاصي را انجام مي‌دهند، مانند Microsoft Word.

spyware (خَبربَرافزار)

نرم‌افزاري (software) است، كه اطلاعات كاربر را، بدون آگاهي وي، گردآوري مي‌كند. خبربرافزار، هم از طريق نصب (install) نرم‌افزار وارد كامپيوتر مي‌شود، و هم از طريق ويروس.

vaporware يا vapourware (وَهم‌افزار)

نرم‌افزاري (software) كه از مرحله طراحي، جلوتر نرفته است. ممكن است، ماهها براي آن تبليغ كرده باشند، ولي هيچ كجا پيدا نمي‌شود.

wetware (مَغزافزار)

به دستگاه عصبي انسان، در برابر نرم‌افزار (software) يا سخت‌افزار (hardware) كامپيوتري، يا انسان (برنامه‌نويس، كاربر، مدير)، در برابر سيستم كامپيوتري، اطلاق مي‌شود.

[احتمالا، برگرفته از داستانهاي Rudy Rucker يا شايد هم Stanislav Lem]


14 ژوئن 2003 (ترجمه و تاليف)

آخرين بروزرساني: 20 اكتبر 2004


اتصالات مرتبط


The Donya Times    تلگرام    سايت علوم    فال حافظ    مجله عين    ملاك    هنرسرا

All rights reserved to Homaioon Eslami.  .كليه حقوق براي همايون اسلامي محفوظ است